Wayuu

Object Details

NameWayuu
Name (Indigenous)Wayuunaiki
Alternate Name(s)Wayúu
Guajira
Guajiro
Uáira
Wahiro
Waiu
Wayu
Language Codeguc
Macro LanguageN
Language FamilyArawakan
DescriptionA language of the Guajira Peninsula in Colombia.
CountriesColombia
Language PIDhttps://ailla.utexas.org/islandora/object/ailla:257361

Details

In collections